رژ لب مدادی لچیک

با بافتی نرم و مخملی

با مانگاری بالا

مانع از خشک شدن پوست لب

باقیمتی استثنایی در فروشگاه اندیا

ارسال شده در رژ لب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code